Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framkomlighetsstrategi

Biltrafik, spårvagn, buss, cyklister och fotgängare
Blandad trafik på Hamngatan. Foto: Niklas-Darnell
Artikel 12.

Stockholm växer och vi behöver planera för hur fler människor ska kunna resa och vistas i staden. Avvägningar och inriktningar för hur stadens gaturum ska användas görs i framkomlighetsstrategin.

Den första framkomlighetsstrategin togs fram 2012. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad strategi som utgår från stadens utmaningar om brist på gatuutrymme, påverkan på klimatet och på vår hälsa.

Staden behöver prioritera gång, cykel och kollektivtrafik, ge mer plats för attraktiva ytor att vistas på för alla, samt ta hjälp av ny teknisk utveckling för att tackla stadens utmaningar.

Framkomlighetsstrategin har fyra planeringsinriktningar om kapacitet, framkomlighet, attraktivitet och hållbarhet. De gäller både befintliga och nya gator och vägar som byggs i hela staden. Strategin gäller också för torg och de kajer som har ytor för trafik, till exempel parkeringar.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-05-31