Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framkomlighetsstrategi

Biltrafik, spårvagn, buss, cyklister och fotgängare
Blandad trafik på Hamngatan. Foto: Niklas-Darnell
Artikel 12.

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Strategin har fyra huvudinriktningar

  • Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält.
  • Trafiken ska bli mer pålitlig. Du ska kunna räkna ut ungefär hur lång tid resan tar, oavsett hur du väljer att resa.
  • Bättre förutsättningar för gångtrafikanterna. Det kan till exempel handla om bättre belysning, bättre städning och bättre snöröjning på trottoarerna.
  • En minskning av de negativa effekterna som trafiken kan ha på storstadslivet. För att avleda trafiken från innerstaden byggs Norra Länken och Förbifart Stockholm. Kollektivtrafiken utökas med bland annat Citybanan och förlängning av Tvärbanan.
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-02-23