Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för hållbar plastanvändning

Plastflaskor i retur
Projekt PL

Detta är Stockholms stads första handlingsplan för hållbar plastanvändning.

Planen gäller 2022-2026 och bidrar till att följande mål uppnås:

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030
  • Ett resurssmart Stockholm
  • Ett giftfritt Stockholm

Plast är inte ett enskilt material utan ett samlingsnamn för olika slags material som ingår i en mängd olika produkter, allt från skoskydd till byggmaterial.

I dagsläget är den största mängden plast tillverkad av råvaror från fossila källor, och en mycket liten del av plasten materialåtervinns när den blivit avfall. Plasten som inte återvinns förbränns, och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. I vissa plaster ingår även skadliga ämnen som kan ställa till problem vid tillverkning, användning och avfallshantering.

Eftersom Stockholms stad är en stor användare av plast, kan staden bidra till att skapa cirkulära plastflöden, minska användningen av fossil plast och skadliga kemikalier.

Projekt