Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för hållbar plastanvändning

Plastflaskor i retur
Tema PL.1

Här listas åtgärder som har beslutats i handlingsplanen. De 14 åtgärderna är indelade i fyra kategorier; upphandling, användning, avfall och kommunikation.

Åtgärdslistan kan filtreras utifrån åtgärdsstatus, slutår eller ansvariga aktörer. Vi redovisar löpande hur arbetet fortskrider.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Upphandling och avtalsförvaltning

0

Genomförs kontinuerligt
1.1 Förbrukningsartiklar vid upphandling

Genomförs kontinuerligt

Upphandling och avtalsförvaltning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden

Upphandling och avtalsförvaltning

1

Genomförs kontinuerligt
1.2 Förpackningar och emballage

Genomförs kontinuerligt

Upphandling och avtalsförvaltning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden

Upphandling och avtalsförvaltning

2

Pågående
1.3 Minska onödig användning av soppåsar

Pågående

Upphandling och avtalsförvaltning

2026

Alla nämnder och bolag

Upphandling och avtalsförvaltning

3

Pågående
1.4 Följ upp inköpen av förbrukningsartiklar

Pågående

Upphandling och avtalsförvaltning

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden

Användning

4

Pågående
2.1 Vägledande material för en hållbar plastanvändning

Pågående

Användning

2026

Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden, Socialnämnden, Stadsdelsnämnderna, Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall, Utbildningsnämnden, Äldrenämnden

Användning

5

Pågående
2.2 Användning av förbrukningsartiklar

Pågående

Användning

2026

Alla nämnder och bolag, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Användning

6

Pågående
2.3 Bygg och anläggning

Pågående

Användning

2024

Alla byggande och anläggande nämnder och bolag, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avfall

7

Genomförd
3.1 Kartlägga avtal

Genomförd

Avfall

2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden, Stockholm Vatten och Avfall

Avfall

8

Planerad
3.2 Utsortering av övrig plast

Planerad

Avfall

2025

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall

Avfall

9

Planerad
3.3 Enhetliga avtal för avfallshantering

Planerad

Avfall

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden, Stockholm Vatten och Avfall

Avfall

10

Pågående
3.4 Källsortering av plastförpackningar

Pågående

Avfall

2025

Alla nämnder och bolag

Avfall

11

Planerad
3.5 Återvinningstrender

Planerad

Avfall

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall

Kommunikation

12

Pågående
4.1 Kommunikation med invånarna

Pågående

Kommunikation

2026

Bostadsbolagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall

Kommunikation

13

Pågående
4.2 Kommunikation med näringslivet

Pågående

Kommunikation

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall

Uppdaterad: 2023-12-18