Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kemikalieplan 2020-2023

Illustration kemikalieplanen
Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023
Projekt KP

Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige. Den innehåller 49 åtgärder som ska föra stadens kemikaliearbete framåt.

Kemikalieplanen pekar ut vägen till hur det långsiktiga målet Giftfritt Stockholm ska nås. Samtidigt bidrar arbetet till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och till flera av de globala hållbarhetsmålen.

Uppdaterad: 2023-10-04
Projekt