Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Information och dialog

Illustration: pratbubbla
Åtgärdsområde 1 - Information och dialog
Åtgärdsområde KP.1

Målgruppen för Stockholms stads kemikaliekommunikation är alla inom stadens gränser vars verksamhet och val påverkar utsläpp och/eller exponering av skadliga ämnen.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • aktörer i Stockholm ha information för att kunna undvika hälso- och miljöfarliga ämnen,
  • staden som avsändare ha tillräcklig kunskap om källor och orsakssamband för att formulera rätt budskap till rätt målgrupp,
  • staden använda informationskanaler och arenor för dialog som anpassas efter målgruppernas behov och beteende,
  • kommunikationen underlätta för stadens anställda, verksamhetsutövare och konsumenter att göra kemikaliesmarta val.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
1.1 Kampanj - Kemikaliesmart ungdom

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Kemikaliecentrum, Utbildningsförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
1.2 Kampanj - Omsorg och kontor i fokus

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Alla kontorsbaserade förvaltningar och bolag, Kemikaliecentrum, Stadsdelsförvaltningarna, Äldreförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
1.3 Information gentemot bygg- och anläggningsbranchen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
1.4 Genomföra seminarier för handelsföretag

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

4

Förslag till åtgärd
1.5 Genomföra årliga kampanjer gentemot invånarna

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Stadsdelsförvaltningarna, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

5

Förslag till åtgärd
1.6 Utveckla uppföljningsverktyg för kommunikation

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Kemikaliecentrum