Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Barn och andra särskilt känsliga grupper

Illustration: barnvagn
Åtgärdsområde 8 - Barn och andra särskilt känsliga grupper
Åtgärdsområde KP.8

Barn, ungdomar och gravida är särskilt viktiga grupper att skydda från farliga kemiska ämnen.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • stadens verksamheter arbeta för att få bort skadliga kemikalier som förekommer i barn, ungas och gravidas miljöer,
  • det finnas system för att se vilka varor, material och produkter som är att föredra ur ett kemikalieperspektiv.

Läs mer om varför barn, ungdomar och gravida är särskilt viktiga grupper att skydda.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
8.1 Vägledningar för förskola, skola och fritids

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2020

Kemikaliecentrum, SISAB, Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
8.2 Följa upp kemikaliesmart förskola, skola och fritidshem

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
8.3 Utbilda förskole-, skol- och fritidshemspersonal

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
8.4 Genomföra åtgärder för kemikaliesmart arbetsplats

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Alla kontorsbaserade förvaltningar och bolag, Micasa, Stadsdelsförvaltningarna