Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn och kontroll

Illustration: paragraftecken
Åtägrdsområde 6 - Tillsyn och kontroll
Åtgärdsområde KP.6

Miljöförvaltningen ska ha en kemikalietillsyn där lagstiftningen används på ett sådant sätt att arbetet med att få bort miljö- och hälsofarliga ämnen drivs framåt.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • prioriterade tillsynsområden identifieras,
  • det finnas effektiva arbetssätt och metoder för tillsyn och uppföljning.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
6.1 Kontrollera material i kontakt med livsmedel

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
6.2 Kontrollera hälsofarliga ämnen i livsmedel

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
6.3 Utveckla varutillsynen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
6.4 Utveckla tillsynen hos miljöfarliga verksamheter

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

4

Förslag till åtgärd
6.5 Tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

5

Förslag till åtgärd
6.6 Tillsyn av förskolor, öppna förskolor och skolor

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

6

Förslag till åtgärd
6.7 Tillsyn på kosmetiska produkter

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

7

Förslag till åtgärd
6.8 Tillsyn av båtklubbar

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Uppdaterad: 2022-10-27