Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtskyddsmedel

Illustration: träd
Åtgärdsområde 5 - Växtskyddsmedel
Åtgärdsområde KP.5

Staden ska sköta parker och annan växtlighet utan användning av växtskyddsmedel

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • växtskyddsmedel som är miljö- och hälsofarliga substitueras av produkter och metoder som utgör mindre risk,
  • det finnas alternativa produkter som innehåller mindre farliga ämnen,
  • den som hanterar växtskyddsmedel känna till deras farlighet och risker, samt hantera dem på ett säkert sätt.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
5.1 Sköta växtlighet utan användning av växtskyddsmedel

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag, Idrottsförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Uppdaterad: 2023-05-31