Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kemikaliehantering

Illustration: Flaska
Åtgärdsområde 4 - Kemikaliehantering
Åtgärdsområde KP.4

Att ha kunskap och kontroll när det gäller användningen av kemiska produkter och att föra en kemikalieförteckning är en del av verksamheters egenkontroll.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • förvaltningar och bolag känna till vilka kemiska produkter som används i den egna verksamheten,
  • verksamhet som utförs på uppdrag av staden rapportera sin kemikalieanvändning,
  • kemiska produkter som är miljö- och hälsofarliga substitueras av produkter som är mindre farliga,
  • det finnas alternativa produkter som innehåller mindre farliga ämnen,
  • den som hanterar kemikalier känna till deras farlighet och risker, samt hantera dem på ett säkert sätt.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
4.1 Inventera och dokumentera kemiska produkter i Chemsoft

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Alla förvaltningar och bolag som använder märkningspliktiga kemiska produkter

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
4.2 Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Alla förvaltningar och bolag som använder märkningspliktiga kemiska produkter

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
4.3 Substitution

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Alla förvaltningar och bolag som använder märkningspliktiga kemiska produkter

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
4.4 Vägledning för substitutionsarbete

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

4

Förslag till åtgärd
4.5 Ta fram statistik om stadens kemikalieanvändning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum

Uppdaterad: 2022-10-27