Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikbarometern

Bilar på centralbron
Centralbron. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.7

Cykeltrafik
Biltrafik

Stockholmarna gör tillsammans två miljoner resor varje dygn. De negativa konsekvenserna av vägtrafiken är trängsel, luftföroreningar och klimatpåverkan.

Allt fler cyklar och åker kollektivt. Fossildrivna fordon är vanligast, men andelen miljöfordon och miljöbränslen ökar.

Fakta om trafiken i Stockholm

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2024-04-04