Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor

Tema TEMA.7.7

Stockholms stad har en lång tradition av att arbeta med trafiksäkerhet. I juni 2022 antog kommunfullmäktige en ny trafiksäkerhetsplan. Denna utgår från nollvisionen och fokus är gåendes singelolyckor (fallolyckor), cyklisters singelolyckor, vikten av rätt hastighet och säkra fordon samt samspel och ökad regelefterlevnad.

Under de senaste tio åren har i genomsnitt 3 800 trafikolyckor per år inträffat, och i genomsnitt skadas 3 800 personer årligen i Stockholmstrafiken.

Indikatorerna är uppdelade på olyckstyp och allvarlighetsgrad samt hur skadade och dödade är fördelade per trafikslag, kön och allvarlighetsgrad.

Olycksstatistiken uppdateras av Trafikkontoret en gång per år.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-16
Tema