Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor

Tema TEMA.7.7

Varje år inträffar i genomsnitt 3 900 trafikolyckor i Stockholmstrafiken. De tre vanligaste olyckstyperna är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor för motorfordon och singelolyckor bland cyklister.

Tillsammans står fall-, upphinnande- och cykelsingelolyckorna för två tredjedelar av alla olyckor som sker inom Stockholms stad. Under de senaste tio åren har 62 % av alla trafikolyckor varit lindriga eller skadefria. I 27 % av fallen har trafikanten skadats måttligt, vilket kan röra sig om skador som benbrott på armar eller ben. En liten andel av olyckorna är i regel allvarliga (3 %) eller med dödlig utgång (0,2 %). Resterande andel (8 %) handlar om inrapporterade olyckor där de inblandade personerna varit oskadade alternativt att skada inte kunnat fastställas.

Stockholm driver ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och strävar efter att nå stadens egna trafiksäkerhetsmål och Nollvisionen. Stadens målsättning är att antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska ha minskat med 40 % år 2020 (jämfört med medeltalet för 2006-2009). Under 2020 ser båda målen ut att ha uppnåtts, läs mer under respektive indikator.

Olycksstatistiken uppdateras av Trafikkontoret en gång per år.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-01-19
Tema