Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Omkomna per trafikantslag

Indikator TEMA.7.7.7

Under 2019 omkom 11 personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholm. Av dessa var fyra fotgängare, tre bilister och en motorcyklist. I likhet med trenden för de senaste tio åren var männen i majoriteten bland de omkomna.

Det var ett stort åldersspann bland 2019 års förolyckade; yngst var ett barn på 14 år och äldst en 88-åring. Att barn omkommer i trafikolyckor är mycket tragiskt men också ovanligt. Under de senaste tio åren har fyra barn omkommit till följd av en trafikolycka, motsvarande 4 % av alla dödsolyckor. I tre av dessa olyckor har det handlat om att barnet i egenskap av fotgängare blivit påkörda av ett motorfordon.

Den mest drabbade åldersgruppen bland trafikanter är personer i pensionsåldern (65 år och äldre). Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 40 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligast är att äldre omkommer när de är ute och går och blir påkörda av ett motorfordon.

75 % av Stockholms omkomna de senaste tio åren har varit oskyddade trafikanter, dvs. trafikanter som inte färdas bakom något skyddande hölje. Enskilt mest drabbade trafikantgruppen är fotgängarna (47 %). Vanligaste olycksorsaken bland dem är att de blivit påkörda av ett motorfordon. Under 2019 omkom tre personer i en sådan typ av olycka. Efter fotgängarna är bilisterna (23 %) och motorcyklisterna (15 %) mest förekommande i dödsstatistiken, vilka oftast varit med om en singelolycka.

Här redovisas antalet omkomna i trafiken fördelat på trafikslag i text och siffror.

Datakälla: STRADA (personer)
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2009.
Senaste värdet:
11 personer (2019).
Utgångsvärde:
11 personer (2009).
Målvärde:
7 personer (2020).

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2010-2019) har totalt 24 dödsfall, motsvarande 24 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Kontakt
Uppdaterad: 2020-05-14