Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Omkomna per trafikantslag

Indikator TEMA.7.7.7

Under 2020 omkom 4 personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholm. Av dessa var två fotgängare, en bilist och en cyklist.

Män är i klar majoritet av de omkomna och har stått för 70 % av de omkomna under de senaste tio åren. Under de senaste tio åren har fyra barn omkommit till följd av en trafikolycka, motsvarande 4 % av alla dödsolyckor. Vanligast är att barnet i egenskap av fotgängare blivit påkörda av ett motorfordon.

Den mest drabbade åldersgruppen i dödsolycksstatistiken är trafikanter i pensionsåldern, dvs. 65 år och äldre. Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 41 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligaste dödsolyckan bland äldre är att de i egenskap av fotgängare blir påkörda av ett motorfordon.

73 % av Stockholms omkomna de senaste tio åren har varit oskyddade trafikanter, dvs. trafikanter som inte färdas bakom något skyddande hölje. Enskilt mest drabbade trafikantgruppen är fotgängarna, som står för hälften av alla dödsfall. Vanligaste olycksorsaken bland dem är att de blivit påkörda av ett motorfordon. Under 2020 omkom två personer i en sådan typ av olycka. Efter fotgängarna är bilisterna (24 %) och motorcyklisterna (14 %) mest förekommande i dödsstatistiken, vilka oftast varit med om en singelolycka.

Här redovisas antalet omkomna i trafiken fördelat på trafikslag i text och siffror.

Datakälla: STRADA (personer)
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2009.
Senaste värdet:
11 personer (2019).
Utgångsvärde:
11 personer (2009).
Målvärde:
7 personer (2020).

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2011-2020) har totalt 24 dödsfall, motsvarande 22 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-02