Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykeltrafik


Foto: Pär Olsson
Tema TEMA.7.2

Cykelmätningar visar på en kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen.

Cyklar

Cykelpassager per mätstation - månadsmedian

IndikatorTEMA.7.2.7

Cykelpassager per cykelmätstation - månadsmedian av vardagsdygn

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-06-27
Tema