Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykelpassager Innerstadssnittet

Indikator TEMA.7.2.1

Indikatorn visar antalet cykelpassager över innerstadssnittet per vardag i maj/juni. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt 14 mätpunkter. Mätningar har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren.

Sedan 2017 används en ny mätmetod (röd linje i diagrammet). Indikatorn beräknas som medianvärdet av helgfria vardagar under några veckor i slutet av maj och början av juni. Data hämtas framförallt från fasta mätstationer.

Tidigare mätmetod (orange linje) baseras på manuella mätningar. Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till stor del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod (blå linje).

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).

Datakälla: Trafikkontoret
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
74400 (2022).
Utgångsvärde:
28300 (2000).

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter.

Den långsiktiga trenden är att cykelpassagerna ökar. Mellan år 2006 och 2022 har de rullande femårsmedelvärderna fördubblats. År 2022 var det 75 500 passager enligt de manuella mätningarna och vid de fasta mätstationerna uppmättes 70 500 cykelpassager över innerstadssnittet.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-04-26