Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flödeskarta för cykeltrafik

Tema TEMA.7.2.1

Kartan visar antalet cyklister per dygn på gator i centrala Stockholm.

Data täcker Norrmalm och visar ett vardagsmedeldygn under år 2017. Data baseras på uppmätta och skattade värden för vissa tidsperioder över dygnet.

Karta cykelflöden

legend trafikflödeskarta