Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flödeskarta för gångtrafik

Mål TEMA.7.3.1

Kartan visar antalet fotgängare per dygn på gator i centrala Stockholm.

Data täcker Norrmalm och visar ett vardagsmedeldygn under år 2017. Data baseras på uppmätta och skattade värden för vissa tidsperioder över dygnet.

Karta gångflöden

legend trafikflödeskarta