Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gångpassager per mätstation - årsmedian

Indikator TEMA.7.3.3

Mätvärdena som anges är ett medianvärde på antalet passerande per vardagsdygn. Juli månad är inte medräknat på grund av att det är en semestermånad.

Antal gångpassager per dygn - årsmedianvärde

Datakälla: Trafikkontorets fasta stationer för räkning av fotgängare.

Kommentar

I stadens framkomlighetsstrategi och gångplan finns en målsättning att stärka kapacitetsstarka färdmedel, däribland gång. För att kunna följa utvecklingen har Trafikkontoret investerat i fasta stationer för räkning av fotgängare.

Kistagången har varit i drift sedan maj år 2017, medan de andra färdigställdes i oktober/november 2017.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Höga flöden

>20000

1

 Medelflöden

10000–20000

2

 Låga flöden

<10000

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15