Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gångpassager över olika trafiksnitt

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li
Indikator TEMA.7.3.1

Antal gående kan ses som ett mått på framkomlighet och stadsmiljöns attraktionsvärde.

Gångflöde på ett urval gator

Datakälla: Trafikkontoret
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
269000 (2018).

Kommentar

Räkning av fotgängare sker samordnat på de platser där manuella cykelmätningar görs under våren och hösten. Mätningarna utförs under totalt 6 timmar, under en vardag mellan kl. 07-09, kl. 12-14 och kl. 16-18.

Med data från de fasta mätstationerna för gång har Trafikkontoret bedömt att 6 timmarsmätningarna motsvarar ca 50% av det totala dygnsflödet och därför räknat upp antal passager * 2 i redovisat material.

Vid innerstadens mätplatser, har det uppmätts en ökning på 10% mellan 2015 och 2016 och 2 % från 2016 till 2017. Mellan 2017 och 2018 är ökningen ca 16%. Vid ytterstadens mätplatser är ökningen 6 % mellan 2015 och 2016, samt 1% från 2016 till 2017. Mellan 2017 och 2018 är ökningen ca 12%.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-25