Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gångpassager över olika trafiksnitt

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li
Indikator TEMA.7.3.1

Antal gående kan ses som ett mått på framkomlighet och stadsmiljöns attraktionsvärde.

Gångflöde på ett urval gator

Datakälla: Trafikkontoret
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
67400 (2022).

Kommentar

Räkning av fotgängare sker samordnat på de platser där manuella cykelmätningar görs under våren och hösten. Mätningarna utförs under totalt 6 timmar, under en vardag mellan kl. 07-09, kl. 12-14 och kl. 16-18.

Med data från de fasta mätstationerna för gång har Trafikkontoret bedömt att 6 timmarsmätningarna motsvarar ungefär 50 procent av det totala dygnsflödet och därför räknat upp antal passager * 2 i redovisat material.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-16