Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikflöden i Stockholm

Tema TEMA.7.5.1

Trafikflödeskartan med uppgifter om trafikmängder i Stockholm för 2014 har utgått. Istället hänvisas till underliggande trafikmätningar som gjorts tillgängliga från stadens databas för trafikmätningar via websidan trafikdata.stockholm.se.

Här finns resultat av trafikmätningar och annan insamling av trafikdata för gator och vägar i Stockholm. Det mesta kommer från tillfälliga mätningar med slangar men det finns också äldre data från Trafikverkets sensorer på t ex väg E4 och i södra och norra länken.
Här finns också cykel och gångmätningar från huvudsakligen tillfälliga mätningar men också från några fasta mätplatser som i vissa fall har data sedan 2011.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-28