Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckling bilpooler

Upplåsning av bil med kort
Bilen öppnas med ett kort.
Indikator TEMA.7.5.17

Indikatorn visar antalet bilar i Stockholms kommun som ingår i bilpooler eller är registrerade i en plattform för privat bildelning.

Bilpooler kan delas in i tre typer:

  • Bilpool med fasta platser
    I stationära bilpooler finns bilarna vanligen på fasta uppställningsplatser. Bilarna bokas i förväg och låses upp med nyckel, sms, smart kort eller app.

  • Friflytande bilpooler
    I friflytande bilpooler behöver användaren inte lämna tillbaka bilen på samma plats som den togs och bilarna kan bara bokas kort tid innan avfärd. Bilen bokas och öppnas med en app.

  • Privat bildelning
    Privat bildelning innebär att privatpersoner delar sin egen bil med andra genom att annonsera ut den på en bildelningsplattform.

Antal bilar i bilpooler inom Stockholm.

Datakälla: Sammanställning av Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2021.
Senaste värdet:
2582 stycken (2022).
Utgångsvärde:
2372 stycken (2021).

Kommentar

Ökningen fortsätter – nya koncept tillkommer

Det sker en kontinuerlig utveckling av branschen. Nya företag kommer till Stockholm och andra lämnar. Koncepten förfinas för att aktörerna ska kunna behålla och få nya kunder. Totalt sett ökar bilpoolsbilarna i Stockholm, om än från en låg nivå.

Tre nya aktörer har tillkommit, där två erbjuder enbart fossila bilar. En av dessa är inriktad på fraktbilar, en personbilar med blandad flotta och en av dem är en befintlig aktör där bilar hyrs ut på korttidshyra i en app och är baserade på en av företagets drivmedelsstationer. Därmed utvecklas marknaden med fler förfinade koncept och även sker en breddning inom traditionell biluthyrning, vilket ytterligare ökat tillgängligheten på delningstjänster för stockholmarna.

Stationära bilpoolsbilar upp 25 procent 2022 och med en ökande täckningsgrad

Under 2022 ökade antalet bilar i fasta pooler med 25 procent. Platserna är nu mer spridda över kommunen med fler platser både i inner- och ytterstaden. Därigenom har fler boende fått närmare till en bilpoolsplats. En ökning från 55 till 57 procent.

Privat delade bilar fortsätter minska något

Antalet bilar som erbjuds av privatpersoner som delar sina egna bilar (peer-to-peer) har legat på liknande nivåer under de fyra senaste uppföljningarna. En svag minskning syns, även om antalet bilar varierar under året då det går snabbt för en privatperson att lägga till respektive ta bort sin bil från tjänsterna. De privat delade bilarna har å ena sidan lägre och mer varierande tillgänglighet, eftersom ägarna styr själva när de är bokningsbara. Å andra sidan kan de men kan gå fortare att tillgängliggöra än en kommersiell bilpool. a, eller mer regelbundna och längre, perioder som ägarna väljer att göra dem bokningsbara. Möjligen kan privatleasing av fordon vara en anledning till att inte fler bilar delas privat, då leasingavtal ofta inte tillåter detta.

Bilpoolerna vill utvidga verksamheten – tillgång på parkering och laddning fortfarande ett hinder

I samband med statistikinsamling i december 2022 fick bilpoolsaktörerna frågor om framtiden. Möjligheten till laddning av elbilar vid publika parkeringsplatser, och då med effekt på minst 11 kW, behöver byggas ut enligt flera aktörer om de ska kunna införa elektrifierade fordon. Tillgång till parkering är fortfarande en stor fråga. En aktör lyfter även att Stockholms stad behöver verka för att bättre informera om bilpooler på ett större plan via exempelvis informationssidor

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-09-21