Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tung trafik i innerstaden

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén
Indikator TEMA.7.5.15

Indikatorn beräknas som genomsnittet per vardagsdygn i oktober av summan av alla passager över trängselskattesnittet, dvs trafik som passerar in eller ut ur staden via en trängselskatteportal. Trafik i Norra länkensystemet, inkl. Roslagsvägen, räknas inte. Med tunga lastbilar menas fordon över 3,5 ton.

Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar

Datakälla: Trängselskattesystemet (Trafikverket/Transportstyrelsen) samt trafikkontorets trafikdatabas.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
15830 passager (2023).
Utgångsvärde:
16827 passager (2015).

Kommentar

Antalet avser genomsnitt per dag (kl. 6:30-18:30) de 4 veckorna närmast före höstlovet, dvs vecka 40-43.

Uppdaterad: 2024-01-30