Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Det primära vägnätet

Tema TEMA.7.5.2

Primära vägnätet består av de vägar i Stockholms län som bedöms uppfylla krav på att vara viktiga för den regionala framkomligheten för person och näringslivstransporter.

Det främsta användningsområdet för primära vägnätet är att tillgodose framkomlighet under byggtid och samordna vägarbeten och evenemang för minsta möjliga framkomlighetspåverkan på vägarna i länet. Vägnätet omfattar i första hand motorfordon men i de fall omledning av cykeltrafik påverkar det primära vägnätet hanteras även cykelinfrastruktur. Alla vägarbeten och evenemang på vägnätet publiceras som trafikinformation, se trafiken.nu.

Det primära vägnätet är framtaget av regionala trafikgruppen och fastställt av styrgruppen för regional framkomlighet. Ingående parter är Trafikverket, Stockholm stad, SLL Trafikförvaltningen och Nacka kommun. Under hösten 2021 genomgick det primära vägnätet en större översyn och omstrukturering, och framöver kommer nätet uppdateras med eventuella förändringar varje höst.

Karta primära vägnätet

rosa linje Trafikverket blå linje linje Stockholms stad grön linje Nacka kommun svart linje Övriga kommuner

Uppdaterad: 2022-10-04