Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fordonspassager över olika trafiksnitt

Indikator TEMA.7.5.2

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm

Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 1990-talet och första halvan av 2000-talet. Norra länken avlastar ytterligare vilket syns tydligt när mätningarna inte längre registrerar genomfartstrafik i Norra länken.

I centrala Stockholm fortsätter trafiken att minska. Klarabergsgatan och Fredsgatan har stängts för trafik och flera vägarbeten och fastighetsprojekt påverkar lokalt.

Regioncentrumsnittets definition ändrades år 2015 på grund av nya E18. Samtidigt började Norra länken tas i bruk vilket också gav ett tillskott av trafik. Efter år 2017 har trafiken över regioncentrumsnittet minskat både år 2018 och 2019. År 2021 hade regioncentrumsnittet åter lika mycket trafik som år 2017.

2020 präglas av pandemin och det avspeglas även i trafiken. Huvuddelen av datainsamlingen äger rum i oktober före höstlovet varje. år. Detta sammanföll med slutet av en återhämtningsperiod med lägre smittspridning och visst ökat resande. Regioncentrumsnittet hade t.o.m. fler passager 2020 än 2019. Jämfört med 2018 var de dock färre.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15