Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vägtrafikarbete totalt i staden

Indikator TEMA.7.5.14

Vägtrafikarbete är ett mått som baseras på antal körda kilometer med alla typer av vägfordon. Beräkningen görs årligen i en modell där indata är det senaste årets mätningar av trafikflöden, huvudsakligen data från vecka 40-43 från slangmätningar och trängselskatteportaler. Trafikarbetet redovisas i fordonskilometer per vardagsdygn.

Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn

Datakälla: Trafikkontoret, "Verktyg för skattning av trafikarbete version 3.2" samt mätdata från Trafikkontorets trafikdatasystem
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
10290000 km/dygn (2021).
Utgångsvärde:
10370000 km/dygn (2016).

Kommentar

Vägtrafikarbetet i Stockholm har har varit tämligen oförändrat sedan Norra länken öppnade 2014/2015. 2020 blev det dock en tydlig minskning p.g.a. pandemin. Inkl statliga vägar minskade trafikarbetet med 5,2%, exkl statliga vägar var minskningen 4,8%. I söderort minskade trafiken avsevärt mindre, bara ca 2% i genomsnitt.

Överlag har pandemin minskat resorna men det har också skett en överföring mellan trafikslag och bl a biltrafiken har ökat sin andel av resorna.