Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trängselskattesnittet, passager per vardag

Indikator TEMA.7.5.13

Indikatorn visar totala antalet passager kl 630-1830 vid betalstationerna för trängselskatt. Passager vid betalstationen på Essingeleden ingår inte i indikatorn. Tidsserien är bruten i september 2015 på grund av förändring av trängselskattportalerna i Norra länken. I samband med detta ändrades redovisningen från medeldygnsvärde till mediandygnsvärde per månad. På så sätt får dagar med avvikande flöden, såsom vid större vägarbeten, större incidenter, klämdagar eller presidentbesök mindre genomslag i statistiken.

Fordonspassager över trängselskattesnittet – månadsvärden

Datakälla: Trafikkontoret i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen. Trängselskattepassager under dagar och tider då trängselskatt tas ut. Normalt helgfria vardagar, kl 630-1830 och inte under juli månad.
Senaste värdet:
283981 passager (sep-2022).
Utgångsvärde:
332147 passager (sep-2015).

Kommentar

Trängselskatten infördes först på försök under januari-juli 2006, och därefter permanent sedan augusti 2007. Under försöket med trängselskatt minskade trafiken med omkring 20 procent. Efter försöket ökade trafiken igen men inte till samma nivåer som före försöket. När trängselavgifterna infördes permanent minskade trafiken återigen. Minskningen har legat på en jämn nivå kring 20% fram till 2015.

När Norra länken öppnade i mars 2015 ökade trafiken men skapade också en hel del nya dubbelpassager som inverkade på statistiken. I september 2015 blev det avgiftsfritt att åka i Norra länken och den sk Lidingöregeln togs bort. Flera betalstationer behövdes inte längre medan nya tillkom så att trafik som använder Norra länken inte längre registreras i trängselskattesystemet. I januari 2016 infördes trängselskatt på Essingeleden samtidigt som trängselskatten höjdes. Detta gjorde att trafiken till och från innerstaden minskade med 5%.

Mellan 2016 och 2017 har trafikmängderna varit oförändrade, medan under 2018-2019 minskat något. Under 2020 har pandemin satt tydliga spår framförallt under våren, men också ifrån november då restriktioner och smittspridning åter ställde om samhället.