Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykelpassager Saltsjö-Mälarsnittet


Foto: Pär Olsson
Indikator TEMA.7.2.2

Registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.

Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad under tiderna 7–9, 12–14 och 16–18. Under denna tid beräknas cirka 40-50 procent av dygnets cykeltrafik passera. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till en del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod. Saltsjö-Mälarsnittet registrerar passagerna över Slussen, Västerbron och Essingeleden.

Antal cykelpassager över Saltsjö-Mälarsnittet

Datakälla: Trafikkontoret
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
42700 (2022).
Utgångsvärde:
18700 (2000).

Kommentar

Antalet passager med cykel över saltsjö-mälarsnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2019 observerades 44 080 cykelpassager över saltsjö-mälarsnittet jämfört med 48 680 passager för 2018. 2019 var dock kallare och med mer nederbörd jämfört med 2018. Femårsmedelvärdet för perioden 2015-2019 blev 39 040 cykelpassager. Det motsvarar en ökning med drygt 6% jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.