Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Elsparkcyklar - passager per dygn

Elsparkcyklar
Elsparkcyklar
Indikator TEMA.7.2.9

Indikatorn visar antalet passager med elsparkcykel vid 16 mätpunkter i Stockholms innerstad - citysnittet. Elsparkcyklarna räknas manuellt en vardag per mätplats och år under maj-juni. Antalet passerande fordon under mättiden beräknas motsvara halva dygnstrafiken.

Antal passerande elsparkcyklar per dygn

Datakälla: Trafikkontoret
Senaste värdet:
7344 passager/dygn (2022).
Utgångsvärde:
4082 passager/dygn (2019).

Kommentar

Räkningarna visar en minskad mängd passerande elsparkcyklar 2020 jämfört med 2019. Av alla cyklar och elsparkcyklar som passerade vid mätningen var 9 procent elsparkcyklar 2020, en minskning från 11 procent 2019.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-01-31