Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Elsparkcyklar - passager per dygn

Elsparkcyklar
Elsparkcyklar
Indikator TEMA.7.2.9

Indikatorn visar antalet passager med elsparkcykel vid 16 mätpunkter i Stockholms innerstad - citysnittet. Elsparkcyklarna räknas manuellt en vardag per mätplats och år under maj-juni. Antalet passerande fordon under mättiden beräknas motsvara halva dygnstrafiken.

Antal passerande elsparkcyklar per dygn

Datakälla: Trafikkontoret
Senaste värdet:
6364 passager/dygn (2023).
Utgångsvärde:
4082 passager/dygn (2019).

Kommentar

Elsparkscyklarna i stadens mätpunkter ökade fram till 2022 med undantag för år 2020. Resemönstren under år 2020 var starkt påverkade av coronapandemin och den stora nedgången beror med all sannolikhet på pandemin. 2023 års elsparkcykelflöde visar en minskning med ca 13% jämfört med 2022.
Antalet mätpunkter är relativt få och mätperioden kort vilket innebär att variationer i flödet mellan enstaka år kan påverkas av tillfälliga faktorer som t.ex. väder. Under 2024 påbörjas en uppdatering av stadens fasta mätstationer och elsparkcyklar kommer att kunna registreras och särskiljas från traditionella cyklar. Detta kommer att ge staden bättre underlag för analyser av elsparkcykelflödet.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-04-27