Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal elsparcyklar i trafik

Elsparkcyklar
Elsparkcyklar. Foto: Lennart Johansson
Indikator TEMA.7.2.10

Diagrammet visar antalet elsparkcyklar tillgängliga för uthyrning i Stockholms stad samt genomsnittligt antal resor per dag. Data redovisas veckovis.

Antal elsparcyklar samt genomsnittligt antal resor per dag

Datakälla: Trafikkontoret via Cityscope Platform. Data före september 2020 har samlats in manuellt från elsparkcykelföretagen.
Senaste värdet:
8712 stycken (2023-11-06).
Utgångsvärde:
12695 stycken (2020-08-30).

Kommentar

Över de år som elsparkcyklar har funnits för uthyrning i Stockholm har antalet ökat över tid. Samtidigt är uthyrningen starkt årstidsberoende. Flest elsparkcyklar finns ute i juli-september och årslägsta infaller i december-februari.

Sommaren 2021 slogs rekord. Då fanns över 21 000 delade elsparkcyklar på stadens gator. Samtidigt som allt fler stockholmare och besökare tog en elsparkcykeltur - under juli kördes i genomsnitt 66 000 elsparkcykelturer per dag - växte irritationen över elsparkcyklarnas mängd och hur de parkerades.

Under 2021 utarbetade trafikkontoret och polisen i Stockholm därför en ny typ av tillstånd för uthyrning av elsparkcyklar i Stockholm.

Från och med första februari 2022 får varje elsparkcykelföretag högst ha 1500 elsparkcyklar ute för uthyrning samtidigt i Stockholm. Tillståndet är avgiftsbelagt och årsavgiften för elsparkcykelföretagen är 1400 kr per elsparkcykel.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-11-02