Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimathandlingsplan 2020-2023

Artikel 12.3

Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 har tagits fram parallellt med miljöprogrammet. I handlingsplanen konkretiseras hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i miljöprogrammet för samma period.

Målen är:

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030.

Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040.

Utsläppen av växthusgaser minskar inte i den omfattning som krävs och klimatfrågan dominerar miljöarbetet i allt högre grad. I miljöprogrammet slår staden fast nya, ambitiösa klimatmål dels med en högre målsättning för utsläppsminskning, dels genom att ta in åtgärder för att minska konsumtionens klimatpåverkan. Klimathandlingsplanen anger hur staden ska nå dessa mål
Anna Hadenius, miljödirektör

Klimathandlingsplanen gör att Stockholms stad tar viktiga steg mot att möta intentionerna i Parisavtalet.

Uppdaterad: 2021-04-09