Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Riktlinjer för ett grönare Stockholm

Utsikt från Årsta holmar
Årsta holmar. Foto: Johan Pontén
Artikel 12.

Stockholms unika gröna värden har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. Grönare Stockholm är en särskild satsning för att utveckla stadens parker och naturområden. På 25 platser i staden ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2020.

Strategidokument för Grönare Stockholm antogs av kommunfullmäktige i februari 2017. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter, utveckla det offentliga rummet och tydliggöra organisation och ansvar för stadens parker och gröna rum. Berörda nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att prioritera konkreta förbättringar av parker, gångstråk och torg liksom nybyggande av liknande anläggningar. För att genomföra intentionerna med Grönare Stockholm har stadsledningskontoret utsett en strategisk samordningsgrupp. Gruppen sammankallas och leds av Stockholms stads stadsträdgårdsmästare.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2022-03-11