Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafik och resvanor

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Tema ME.B

Här redovisas stockholmarnas resvanor och åsikter om trafiken och trafikutbudet. Den senaste undersökningen genomfördes 2020.

Resultat 2020

Stockholmarnas resvanor

Coronapandemin har kraftigt påverkat stockholmarnas resvanor. Andelen kollektiva arbetsresor nära på halverades i september 2020 jämfört med tidigare mätningar. Samtidigt ökade andelen som distansarbetade kraftigt och även cyklingen ökade. Av de som arbetade eller studerade i september 2020 uppgav 40 procent att de distansarbetade minst tre dagar i veckan, medan 36 procent inte distansarbetade alls. Pandemin har även påverkat stockholmarnas inköpsvanor. Nära en av tio uppger att de huvudsakligen köper livsmedel via nätet.

Uppdaterad: 2023-11-16