Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Orsak till bilanvändning

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.16

Frågan ställdes endast till personer med tillgång till bil. Flera svar kunde anges.

Fråga: Vilka är de främsta anledningarna till att hushållet använder bil?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det finns en rad olika anledningar till att stockholmarna använder bil. Den främsta anledningen är att de använder bilen för fritidsresor (58 procent). Därefter är de vanligaste anledningarna inköp av dagligvaror (45 procent) och inköp av skrymmande varor (38 procent). Endast en tredjedel av de som har tillgång till bil uppger arbetsresor som en av de främsta anledningarna. Jämfört med 2013 är det färre som uppger semesterresor eller att de använder bilen i tjänsten som någon av de främsta anledningarna till att hushållet använder bil.

Uppdaterad: 2022-10-31