Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till cykelparkering

Indikator ME.B.12

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till cykelparkering i Stockholm?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
22 % (2020).
Utgångsvärde:
22 % (2020).

Kommentar

Lika många, drygt 20 procent, är nöjda som missnöjda. De flesta, 57 procent, har dock ingen tydlig uppfattning i frågan.

Män är mer nöjda med tillgången till cykelparkering än kvinnor. Yngre är både mer nöjda och mer missnöjda än äldre, medan de äldre i högre omfattning saknar tydlig uppfattning om tillgången till cykelparkering. Nöjdast är invånarna i Skärholmen och Rinkeby-Kista medan Östermalm och Södermalm har störst andel missnöjda.

Frågan ändrades 2020 och går därför inte att jämföra med tidigare år.

Uppdaterad: 2022-10-31