Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till bilparkering

Indikator ME.B.13

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till bilparkering i din stadsdel?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
24 % (2020).
Utgångsvärde:
24 % (2020).

Kommentar

24 procent är nöjda medan betydligt fler, 38 procent, är missnöjda med tillgången till bilparkering i sin stadsdel. En relativt stor andel av de svarande, 38 procent, saknar tydlig uppfattning.

Män är generellt mer missnöjda med tillgången till bilparkering än kvinnor. Mest nöjda är respondenterna i åldern 41-55 år, medan både yngre och äldre är mer missnöjda. Nöjdheten varierar kraftigt mellan invånare i olika stadsdelar. Mest missnöjda är respondenterna på Norrmalm, Östermalm och Södermalm. I alla stadsdelsområden är andelen missnöjda högre än andelen nöjda utom i Skärholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta där fler är nöjda.

Uppdaterad: 2022-10-31