Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till trängselskatt

Indikator ME.B.19

Fråga: Om det var folkomröstning om trängselskatterna idag, hur skulle du rösta?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
49 % (2020).
Utgångsvärde:
53 % (2010).

Kommentar

Trängselskatten infördes först på försök under år 2006, och därefter permanent under år 2007. Nära hälften av respondenterna år 2020 stödde trängselskatten. Betydligt färre, 31 procent, var emot medan en av fem var osäkra. Över tid har opinionen legat på en stabil nivå, dock med ett större stöd för trängselskatten vid undersökningen 2013.

Stödet för trängselskatten är högre bland kvinnor än bland män och ökar markant med högre utbildningsnivå. Respondenter i åldersgruppen 56-70 år är generellt mer kritiska till trängselskatten medan yngre är mer positiva.

Stödet är generellt störst i stadsdelarna Skarpnäck, Kungsholmen och Södermalm och är som lägst i Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Skärholmen. Störst andel emot finns i Farsta och Spånga-Tensta.

Uppdaterad: 2023-05-15