Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Semesterresa: destination

Indikator ME.B.25

Fråga: Tänk på den längsta fritidsresan du gjort under året, vart åkte du?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under pandemiåret 2020 reste de flesta av de svarande, sju av tio, inte utanför Sverige. Det största flertalet, 56 procent, uppgav att de åkte på en semesterresa någon annanstans i Sverige utanför Stockholms län. 16 procent valde att semestra inom Stockholms län. Endast en av fyra valde att åka på semester i Europa eller någon annanstans i världen. En del av dessa resor skedde före pandemiutbrottet.

2019, året före pandemiutbrottet, dominerade resor utanför Norden. Sex av tio stockholmare uppgav att deras längsta fritidsresa gjordes till Europa utanför Norden eller till övriga delen av världen. Det är en enorm skillnad jämfört med hur semestervanorna såg ut 2020 till följd av coronapandemin.

Uppdaterad: 2023-05-15