Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning höst

Tunnelbanestation
Farsta tunnelbanestation. Foto: Yanan Li
Indikator ME.B.2

Fråga: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan
under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I september år 2020 var andelen som reste kollektivt betydligt lägre jämfört med tidigare år. Detta beror på coronapandemin som påverkade resmönstren kraftigt.

Andelen av de svarande som cyklade ökade däremot jämfört med tidigare år. Bilresandet år 2020 var i nivå med tidigare undersökningar.

Uppdaterad: 2023-06-02