Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning höst

Tunnelbanestation
Farsta tunnelbanestation. Foto: Yanan Li
Indikator ME.B.2

Fråga: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan
under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De svarande har angett hur de reste till arbete eller skola under september. I september 2020 pågick covid-19-pandemin vilket påverkade resvanorna kraftigt.

Ej aktuellt innebär att de svarande inte genomförde några arbetsresor på grund av hemarbete, arbetslöshet eller pension. Andelen som inte rest till arbete eller skola har mer än fördubblats jämfört med tidigare undersökningar. 23 procent uppger att de inte genomfört arbetsresor.

Andelen som reste kollektivt i september minskade kraftigt jämfört med tidigare år till följd av pandemin, endast 26 procent av de svarande uppger att de reste kollektivt. Andelen som cyklar har däremot ökat till 18 procent medan andelen som reser med bil ligger kvar på samma nivå som tidigare, 19 procent.

Uppdaterad: 2022-10-31