Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Semesterresa: färdmedel

Indikator ME.B.26

Fråga: Tänk på den längsta fritidsresan du gjort under året, vilket var det huvudsakliga färdmedlet?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Drygt hälften av de svarande i enkäten år 2020 uppgav att huvuddelen av resan gjordes med bil. En av fyra reste med flyg och drygt en av tio reste med tåg. Nio procent uppgav att de framförallt använt andra färdmedel som båt, buss och cykel medan knappt två procent inte genomförde någon fritidsresa alls.

2019 genomförde mer än hälften av stockholmarna den längsta resan med flyg medan drygt en av fyra huvudsakligen reste med bil och en av tio reste med tåg. Sex procent uppgav att de framförallt använt andra färdmedel som båt, buss och cykel medan en procent inte genomförde någon fritidsresa alls.

Uppdaterad: 2023-05-15