Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till cykelbanor

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.8

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till cykelbanor i Stockholm / möjlighet att ta sig fram med cykel?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
46 % (2020).
Utgångsvärde:
46 % (2020).

Kommentar

Nästan hälften, 46 procent, av respondenterna till enkäten år 2020 var mycket eller ganska nöjda med tillgången till cykelbanor. Endast 3 procent var mycket missnöjda.

Frågan har gjorts om inför enkäten år 2020 vilket innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

Uppdaterad: 2023-05-08