Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Användning av cykel

Cyklister
Cyklister på Stadshusbron. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.22

Frågan besvarades endast av personer med tillgång till cykel.

Fråga: Hur ofta använde du cykel under september 2020?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Av de stockholmare som har tillgång till cykel använder 65 procent cykeln minst en gång i veckan. 36 procent använder cykeln tre dagar i veckan eller mer. 35 procent uppgav att de inte använde cykeln alls under september 2020.

Omräknat till samtliga respondenter så svarar drygt hälften att de antingen inte har cykel eller att de inte cyklat under september 2020. 26 procent uppger att de cyklat tre dagar i veckan eller mer.

Cykling är vanligast i ålderskategorin 41-55 år och ökar med ökad utbildning. Andelen som cyklade varierade markant mellan olika stadsdelar. Cykling är vanligast bland respondenterna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör.

Uppdaterad: 2022-10-31