Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bostadsmiljö och närmiljö

Bostadshus med blommor i förgrunden
Foto: Johan Pontén
Tema ME.D

Här redovisas hur stockholmarna upplever sin bostadsmiljö, närmiljö och hälsa. Den senaste undersökningen genomfördes 2023.

Miljöförvaltningen genomför regelbundet enkätundersökningar om miljö och miljövanor i Stockholm. Under våren 2023 genomfördes en medborgarenkät med tema bostadsmiljö och närmiljö. Undersökningen visar hur stockholmarna upplever sin bostad och närmiljö kopplat till luftkvalitet och buller, närhet till grönska och vatten samt renhållning.
Undersökningen besvarades av drygt 4200 invånare i Stockholms stad.

Utöver frågorna nedan innehöll enkäten även några övergripande frågor om stadens miljö och miljöarbete.

Uppdaterad: 2024-02-22