Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Konsumtion och miljövanor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Tema ME.C

Här redovisas stockholmarnas engagemang, insatser, kunskaper och åsikter kopplat till konsumtion och miljö. Den senaste undersökningen genomfördes 2021.

Miljöförvaltningen genomför regelbundet enkätundersökningar om miljö och miljövanor i Stockholm. 2021 genomfördes en medborgarenkät med tema konsumtion och miljövanor. Undersökningen besvarades av drygt 3400 invånare i Stockholms stad.

Utöver frågorna nedan innehöll enkäten även några övergripande frågor om stadens miljö och miljöarbete.

Uppdaterad: 2023-11-16