Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljömärkta förbrukningsvaror

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q69.2

Miljömärkta förbrukningsvaror avser produkter märkta med till exempel Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman.

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja miljömärkta förbrukningsvaror?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
55 % (2021).
Utgångsvärde:
35 % (2007).

Kommentar

Mer än hälften av svarande på enkäten uppger att de ofta eller alltid väljer miljömärkta förbrukningsvaror när de handlar.

Andelen som sällan eller aldrig väljer miljömärkta förbrukningsvaror minskar kontinuerligt. Det senaste värdet från år 2021 visar att knappt en av tio svarande sällan eller aldrig väljer miljömärkta förbrukningsvaror. Detta är en förbättring, år 2007 köpte två av tio sällan eller aldrig miljömärkta förbrukningsvaror.

Uppdaterad: 2022-11-25