Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handla miljömärkta varor och livsmedel

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q14.2

Hur viktigt tycker du det är att som enskild person handla miljömärkta livsmedel och andra varor?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
77 % (2021).
Utgångsvärde:
72 % (2007).

Kommentar

Drygt tre av fyra svarande år 2021 ansåg att det är ganska eller mycket viktigt att välja miljömärkta livsmedel och andra varor. Jämfört med år 2007 har andelen som tycker det är ganska eller mycket viktigt ökat något.

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2023-05-08