Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Intresse av miljöfrågor

Indikator ME.C.Q90

Fråga: Är du intresserad av miljöfrågor?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
74 % (2021).
Utgångsvärde:
60 % (2004).

Kommentar

År 2021 svarade nära tre av fyra svarande att de är mycket eller ganska intresserade av miljöfrågor. Miljöintresset är generellt större bland kvinnor än män och ökar med stigande ålder. Intresset för miljöfrågor har ökat över tid.

Uppdaterad: 2023-05-08