Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Intresse av miljöfrågor

Indikator ME.C.Q90

Fråga: Är du intresserad av miljöfrågor?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
74 % (2021).
Utgångsvärde:
60 % (2004).

Kommentar

Tre av fyra svarande uppger att de är mycket eller ganska intresserade av miljöfrågor. Miljöintresset har ökat något de senaste mätningarna. Miljöintresset är generellt större bland kvinnor än män och ökar med stigande ålder.

Uppdaterad: 2022-11-14