Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rättvisemärkta varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q69.3

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja Fairtrade/rättvisemärkta varor?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
35 % (2021).
Utgångsvärde:
16 % (2007).

Kommentar

Andelen svarande som uppger att de alltid köper rättvisemärkta produkter ligger konstant kring ungefär 5 %. Svaranden som ofta köper rättvisemärkt har tredubblats sedan konsumtionsvanorna började undersökas år 2007 och är år 2021 uppe i 30 %.

Gruppen som sällan eller aldrig köper rättvisemärkta produkter har minskat med hälften och omfattar år 2021 endast 16 %.

Uppdaterad: 2022-12-20