Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Oro för skadliga kemikalier

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q93

Fråga: I vilken utsträckning är du orolig för att varor kan innehålla skadliga kemikalier som påverkar din hälsa?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
35 % (2021).
Utgångsvärde:
35 % (2021).

Kommentar

År 2021 var drygt en av fyra svaranden var ganska eller mycket oroliga för att varor kan innehålla skadliga kemikalier som påverkar hälsan.

Ungefär lika många var inte särskilt eller inte alls orolig över att varor kan innehålla skadliga kemikalier.

Uppdaterad: 2023-05-08