Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Oro för miljöproblemen och klimatet

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q18

Fråga: Oroar du dig för miljöproblemen och den framtida klimat- och miljöutvecklingen?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
75 % (2021).
Utgångsvärde:
81 % (2007).

Kommentar

År 2021 angav tre av fyra svarande att de ofta eller ibland oroar sig för den framtida klimat- och miljöutvecklingen. Oron har varierat mellan mätningarna men var lägre år 2021 jämfört med föregående mätning år 2013. Kvinnor oroar sig mer än män. Bland ålderskategorierna är stockholmarna i åldern 31-45 år de som oroar sig mest medan den äldsta kategorin oroar sig minst.

Uppdaterad: 2023-05-08