Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Oro för miljöproblemen och klimatet

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q18

Fråga: Oroar du dig för miljöproblemen och den framtida klimat- och miljöutvecklingen?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
75 % (2021).
Utgångsvärde:
81 % (2007).

Kommentar

Tre av fyra svarande anger att de ofta eller ibland oroar sig för den framtida klimat- och miljöutvecklingen. Oron har varierat mellan mätningarna men var lägre 2021 jämfört med föregående mätning 2013. Kvinnor oroar sig mer än män. Bland ålderskategorierna är stockholmarna i åldern 31-45 år de som oroar sig mest medan den äldsta kategorin oroar sig minst.

Uppdaterad: 2022-11-14