Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Närproducerade varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q69.4

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja närproducerade varor?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
41 % (2021).
Utgångsvärde:
26 % (2010).

Kommentar

Andelen svarande som uppger att de alltid köper närproducerade dagligvaror ligger konstant kring ungefär 5 procent. Svaranden som ofta köper närproducerade dagligvaror har sedan konsumtionsvanorna började undersökas år 2010 ökat med 14 procent. År 2021 uppgick andelen till 36 procent.

Uppdaterad: 2023-05-08