Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Närproducerade varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q69.4

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja närproducerade varor?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
41 % (2021).
Utgångsvärde:
26 % (2010).

Kommentar

Andelen svarande som uppger att de alltid köper närproducerade dagligvaror ligger konstant kring ca 5 %. Svaranden som ofta köper närproducerade dagligvaror har sedan konsumtionsvanorna började undersökas år 2010 ökat med 14 %. År 2021 uppgick andelen till 36 %.

Uppdaterad: 2022-12-20