Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortera avfall för återvinning

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q14.3

Fråga: Hur viktigt tycker du det är att som enskild person sortera och lämna avfall till återvinning?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
93 % (2021).
Utgångsvärde:
91 % (2007).

Kommentar

Den handling som flest stockholmare tycker är viktig är att sortera och lämna avfall till återvinning. Drygt nio av tio svarande uppgav i enkäten år 2021 att detta var ganska eller mycket viktigt.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-05-08